Usługi

Usługi geodezyjne i kartograficzne – oferta

Oferujemy kompleksowe prace geodezyjne. Wykonujemy podziały działek, mapy geodezyjne, pomiary kontrolne i wiele innych usług w Parczewie i okolicznych miejscowościach. Zlecenia realizowane są przez wysoko wykwalifikowanych geodetów z wieloletnim doświadczeniem, posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania prac. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług naszej firmy.

Świadczymy następujące usługi kartograficzne i geodezyjne:

 • mapy do celów projektowych (tradycyjne i numeryczne)
 • pomiary geodezyjne: tyczenie budynków, tyczenie granic działek, tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich, rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały nieruchomości
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • inwentaryzacje budynków
 • inwentaryzacje i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • uzgadnianie dokumentacji projektów w ZUD
 • pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • pomiary elewacji budynków
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)
 • pomiary powykonawcze
 • obsługa geodezyjna inwestycji
 • inne pomiary specjalne

geodezja